ENGLISH中文版
所在位置
学院首页>>学生工作>>部门简介>>正文

2015电信研会成员简介

2015年10月30日 11:34  点击:[ ]

                                           

 

2015电信研究生会主席团简介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    主 席   任雅杰

                                                                                                                                                                         

  个人信息    中共党员  4079

  座 右 铭  知人者智,自知者明

  联系方式  ryjy5945@stu.xjtu.edu.cn

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秘书长  彭 敏

 

                                                                                                                                                               

   个人信息    预备党员  4079

   座 右 铭  吾日三省:培养科研思维、开阔知识面

                    与提高情商。

   联系方式  pengmin23@foxmail.com

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副主席   陈 桥 实践部

 

                                                                                                                                                              

个人信息    共青团员  4032

座 右 铭  认真只能把事情做对

           用心才能把事情做好

联系方式  15667080203

                                                                                                                                                              

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副秘书长  白 婕 体育部

 

                                                                                                                                                             

   个人信息    党员  4032

   座 右 铭  把每一件简单的事做好就是不简单

           把每一件平凡的事做好就是不平凡 

   联系方式  ncepubj@stu.xjtu.edu.cn 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  副秘书长  卢兴东 实践部

 

                                                                                                                                                             

个人信息    中共党员  4030

座 右 铭  纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

联系方式  xingdong_lu@163.com

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副主席  惠小珏 外宣部

 

                                                                                                                                                              

个人信息    党员  4079

座 右 铭 开口便笑,笑古笑今,凡是付之一笑

        大度能容,容天容地,与人何所不容

联系方式  huixioajue@stu.xjtu.edu.cn

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副主席  林春喜 体育部

 

                                                                                                                                                              

个人信息    共青团员  4035

座 右 铭  我就是我,是颜色不一样的烟火

联系方式  luck49@stu.xjtu.edu.cn

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副秘书长  张凯娜 外宣部

 

                                                                                                                                                             

个人信息    党员  4026

座 右 铭  海阔凭鱼跃 天高任鸟飞

联系方式  252255126@qq.com

           zkn3114@stu.xjtu.edu.cn

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副主席  刘丽丽 办公室

 

                                                                                                                                                           

    个人信息    预备党员  4032

    座 右 铭  世界上只有一种真正的英雄主义,那就是

            认清生活的真相后还依然热爱生活。

    联系方式  lili123@stu.xjtu.edu.cn

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

副秘书长 余泊江 内宣部

 

                                                                                                                                                              

个人信息    共青团员  4025

座 右 铭  只有去到更大的平台,才会发现原来的

         成就根本不值一提,继续奋斗吧。

联系方式  874789675@qq.com 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副主席  刘佳敏 内宣部

 

                                                                                                                                                             

个人信息    党员  4033

座 右 铭  宠辱不惊,闲看庭前花开花落

          去留无意,漫随天边云卷云舒

联系方式  1178036312@qq.com

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

副主席  张开元 文艺部

 

                                                                                                                                                             

个人信息  男  群众  硕4033

座 右 铭  读万卷书不如行万里路

          行万里路不如阅人无数

联系方式  y1073695974@qq.com

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

副秘书长  强宝菊 文艺部

 

                                                                                                                                                             

个人信息    党员  4032

座 右 铭  物随心转  境由心生

联系方式  294543586@qq.com

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一条:电信研究生分会架构

下一条:学生工作

关闭

版权所有:电子与信息工程学院 技术支持与维护:西安交通大学数据与信息中心
 地址:陕西省西安市咸宁西路28号 邮编:710049
读取内容中,请等待...